GVOP | Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicatie

Gemeenten, provincies en waterschappen die regelgeving willen publiceren in het gemeenteblad, provincieblad of waterschapsblad gebruiken hiervoor GVOP. Per 1 april 2018 wordt GVOP voor steeds meer overheidsorganisaties vervangen door een nieuw publicatieplatform: DROP. Via deze website of via onze servicedesk leest u meer informatie over de overstap van GVOP naar DROP.

KOOP2

Bekendmaken van regelgeving en besluiten

GVOP is een voorziening waarmee gemeenten, provincies en waterschappen hun regelgeving bekend kunnen maken in een eigen elektronisch blad. Dit is bijvoorbeeld het Gemeenteblad, het Provincieblad of het Waterschapsblad. Deze bladen worden allemaal gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.  Sinds 1 januari 2014 is deze vorm van bekendmaken wettelijk verplicht voor algemeen verbindende voorschriften. Ook andere besluiten mogen volledig of deels elektronisch bekendgemaakt worden. Overheden die zijn aangeslopten op GVOP voldoen aan alle vereisten voor het digitaal bekendmaken van besluiten en hoeven geen eigen technische voorzieningen te treffen.

Centrale voorziening

KOOP heeft GVOP ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken- en Koninkrijksrelaties. De GVOP neemt overheden zorgen uit handen doordat zij gebruik kunnen maken van deze voorziening en geen eigen oplossingen hoeven te zoeken.

Gebruik maken van GVOP - licentiekosten

Voor het gebruik van de GVOP zijn jaarlijks licentiekosten verschuldigd. In het overzicht licentiekosten GVOP kunt u de kosten inzien die van toepassing zijn op uw organisatie.