Tijdelijke procedure versnelde en spoedpublicaties

De maatregelen van het kabinet, aangekondigd tijdens de persconferentie van 23 maart, gaat u als decentrale overheid raken. Wij denken graag met u mee in deze bewogen periode. Bij KOOP is daarom afstemming geweest en is besloten het proces van versnelde en spoedpublicaties te versoepelen.

Wij vragen u onderstaande stappen te volgen bij een versnelde of spoedpublicatie.

De nieuwe procedure versnelde of spoedpublicatie | COVID-19

  1. Spoedpublicaties moeten per e-mail worden aangeleverd aan de Servicedesk van KOOP. De aanlevering moet gezonden worden naar het volgende e-mailadres: drop@koop.overheid.nl Telefonisch contact opnemen met de Servicedesk is gezien de verwachte toestroom aan spoedpublicaties niet langer nodig.
  2. Deze e-mail moet alle gegevens bevatten die de Servicedesk nodig heeft. Gebruikt u daarvoor het formulier ‘verklaring versnelde en spoedpublicaties’. Dit is een nieuwe versie van het formulier. Het verzoek om dit formulier te gebruiken en niet het oude formulier. 
  3. Wij verzoeken u om in het formulier aan te geven of KOOP de spoedpublicatie zelf mag publiceren. Dit scheelt u en ons tijd.
Corona virus (COVID-19)

Tijdelijke procedure van kracht

Dit is een tijdelijke procedure die van kracht is zolang de situatie erom vraagt.

De grens voor het aanleveren van spoedpublicaties wordt, vanwege de coronacrisis,  van 14:00 uur tijdelijk verruimd naar 17:00 uur. Wij zullen ons inspannen om publicaties die vóór 17.00 uur worden aangeleverd, nog diezelfde dag te publiceren. Door een grote toename van deze publicaties wordt de werkdruk verhoogd. Daarom verzoeken wij u om spoedpublicaties, indien mogelijk, vóór 14:00 uur aan te leveren. Wij vragen hiervoor uw begrip bij het aanleveren van spoedpublicaties.