Hulpmiddelen implementatie

Op deze pagina vindt u alle informatie die u nodig heeft voor een succesvolle implementatie van de Wet elektronische publicaties binnen uw organisatie. Met de inwerkingtreding van de Wet elektronische publicaties verandert er namelijk het een en ander. Het Stappenplan implementatie Wet elektronische publicaties kan u hierbij op weg helpen.

Wat moet u allemaal publiceren als de Wet elektronische publicaties op 1 juli 2021 in werking treedt? Onder welke categorie valt de betreffende publicatie en wat is de wettelijke grondslag? Van veel organisaties ontvingen wij in de afgelopen tijd dit soort vragen. Ook bij de Gebruikersraad van 17 mei 2021 kregen wij het signaal dat meer inzicht en overzicht met betrekking tot de type publicaties gewenst is. In samenwerking met de VNG heeft KOOP daarom een nieuw overzicht  publicaties opgesteld voor de nieuwe situatie op 1 juli 2021.

Om decentrale overheden te ondersteunen bij het invoerproces voor nieuwe publicaties in de applicatie DROP met ingang van de Wet elektronische publicaties op 1 juli 2021 is een DROP inventarisatie formulier nieuwe publicatie ontwikkeld. Indien u publicaties gepubliceerd wilt hebben, kan in dit formulier de metadata worden opgegeven zodat het invoerproces voor de invoerders binnen uw organisatie soepel kan verlopen. U kunt dit formulier verspreiden binnen uw organisatie.

Als er een wetswijziging is dan is het handig om overzicht te hebben over alle processen binnen uw organisatie. De lege procesplaat kan u helpen om de processen goed in kaart te brengen als u met de wetswijziging aan de slag gaat.

Naast de pagina met Veelgestelde vragen algemeen is er ook een pagina “Veelgestelde vragen over de digitale terinzagelegging”. Dit is namelijk een nieuw onderwerp waarin veel veranderd met de komst van de Wet elektronische publicaties. Het is vanaf 1 januari 2023 verplicht om de documenten bij de (aanvraag) voor een vergunning digitaal terinzage te leggen. Om u te ondersteunen bij het implementeren van deze wijziging ziet u vragen en antwoorden terug over dit onderwerp op de hiervoor genoemde pagina. De documenten die u kunnen ondersteunen om de digitale terinzagelegging binnen uw organisatie te implementeren betreffen; de Handreiking anonimiseren decentrale overheden met bijbehorende Checklist, de Handreiking anonimiseren bij aanvraag voor vergunning en het Informatiedocument “Op weg naar de digitale terinzagelegging”.

Alle hierboven genoemde documenten ziet u ook onderaan deze pagina terug.