DROP

DROP staat voor: Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties. Wanneer u van DROP gebruik maakt wordt u met behulp van wizard volledig begeleid in het publiceren en consolideren van regelingen. Dit voorkomt dubbele of foutieve invoer en draagt zo bij aan een sneller en correcter publicatieproces. Alle publicaties die via DROP gedaan worden zijn zichtbaar op www.officielebekendmakingen.nl.