Beleidsregels

Per 1 juli 2021 is de wijziging van de Bekendmakingswet en enige andere wetten in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (formeel de Wet elektronische publicaties) in werking getreden. Deze wetswijzigingen hebben als doelstelling om burgers digitaal volledig te informeren over besluiten van de decentrale overheidsorganisaties.

Een overzicht van alle wijzigingen treft u hier. Deze pagina gaat in op de verplichtingen voor de decentrale overheden met betrekking tot de beleidsregels. Deze verplichtingen houden in dat:

  • Sinds 1 juli 2021 de beleidsregels volledig digitaal gepubliceerd moeten worden;
  • Op 1 juli 2022 alle op dat moment van kracht zijnde beleidsregels volledig digitaal beschikbaar moeten zijn gesteld in de decentraleregelingenbank.

Verplichte publicatie beleidsregels

Het is per 1 juli 2021 verplicht om nieuw vastgestelde beleidsregels te publiceren in het eigen publicatieblad en ter beschikking te stellen in de decentraleregelingenbank. Dit raakt interne processen bij de decentrale overheden. Het komt vaak voor dat de verschillende vakafdelingen verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de beleidsregels. Beleidsregels kunnen ook verstopt zitten in bijvoorbeeld beleidsnota's.
KOOP heeft ter ondersteuning een aantal producten opgesteld. Er is een kennisdocument over wat beleidsregels nu precies zijn en hoe deze uit beleidsnota's gefilterd kunnen worden. Dit document geeft ook inzicht in hoe intern processen ingericht kunnen worden, zodat het publiceren van beleidsregels soepel verloopt. Aanvullend is er een lege procesplaat beschikbaar die organisaties kunnen gebruiken om zelf de interne processen in te tekenen. Er is ook een voorbeeld beschikbaar van een Word 2.0 document, zodat de opstellers van de beleidsregels al kunnen werken in het juiste formaat.  Deze producten zijn onderaan deze webpagina te vinden.

Volledige digitale collectie actuele beleidsregels in de decentraleregelingenbank

Het is per 1 juli 2022 verplicht om een volledige collectie actuele beleidsregels in de decentraleregelingenbank te hebben. Dit is dus een jaar na inwerkingtreding van de Wet elektronische publicaties. Alle beleidsregels die namens uw organisatie van kracht zijn moeten digitaal beschikbaar zijn in de decentraleregelingenbank. Dit vraagt om een interne inventarisatie. KOOP heeft een stappenplan ontwikkeld dat ondersteunt in deze inventarisatie. Dit stappenplan is onderaan deze pagina te vinden.

Daarnaast heeft KOOP een overzicht gemaakt van via KOOP bekendgemaakte beleidsregels. Dit document toont een overzicht van alle publicaties die zijn gedaan in de GVOP/DROP en die in de rubriek 'Beleidsregels' zijn gepubliceerd of waar het vermoeden van bestaat dat het een beleidsregel zou kunnen zijn. Denk aan 'Nota' in de titel. Dit overzicht helpt u bij het inventariseren van de interne beleidsregels.

Opnemen beleidsregel in de decentraleregelingenbank zonder bekendmaking

Zijn er beleidsregels die wel al bekend zijn gemaakt, maar nog niet ter beschikking gesteld? Deze beleidsregels kunnen via enkelvoudig consolideren worden opgenomen in de decentraleregelingenbank. Het gebruik van enkelvoudig consolideren zorgt ervoor dat er geen bekendmaking plaatsvindt in het publicatieblad, maar dat de regeling enkel wordt opgenomen in de decentraleregelingenbank. De handleiding en de formulieren voor het aanmelden op enkelvoudig consolideren staan hieronder.