GR-register: Wat is het GR-register?

GR-register: Wat is het GR-register?

Gemeenschappelijke regelingen worden in Nederland steeds belangrijker.

Ze nemen steeds meer overheidstaken over, en er gaat veel publiek geld in om.

Daarom is het erg belangrijk om ze overzichtelijk en eenduidig in beeld te brengen.

En dat kan vanaf nu met een nieuwe, handige tool:

het GR-register.

In slechts 15 minuten controleert u de gegevens van uw regeling en vult deze aan.

Op deze manier wordt uw regeling officieel als overheidsorganisatie geregistreerd op overheid.nl.

Zo komt u in aanmerking voor dienstverlening van onder andere het Kadaster...

... kan het CBS uw gemeenschappelijke regelingen financieel auditen...

... en draagt u bij aan een betere toegankelijkheid van uw regeling voor burgers, overheden en juristen.

Ook meedoen? Meldt u zich dan vandaag nog aan via

gr-registratie@koop.overheid.nl.