IPM - informatiepublicatiemodel

Op 17 juni 2016 is de wijziging van het informatiepublicatiemodel (IPM) voor decentrale regelgeving bekendgemaakt in de Staatscourant. Deze wijziging (naar IPM5) is op 1 juli 2016 in werking getreden. De wijzigingen waren nodig door de ingebruikname van DROP, de applicatie die GVOP en CVDR integreert.