Licentiekosten GVOP

De GVOP is voorgefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De betrokken partijen hebben een financieringssysteem met licentiekosten ontwikkeld om deze investering terug te betalen en het jaarlijkse beheer plus de doorontwikkeling te financieren. De licentiekosten worden bepaald op basis van het aantal inwoners dat een organisatie bedient. Kleinere organisaties hoeven zo minder bij te dragen. De jaarlijkse kosten dalen als meer overheden deelnemen. U leest meer over de actuele licentiekosten in dit document.