150127 Administratieve lasten onderzoek Sira rapportage digitale publicatie

Sira: Onderzoek naar de effecten van verplichte digitale publicatie van algemene bekendmakingen en mededelingen op de administratieve lasten.