Uitlevering van STOP en het LVBB bronhouderkoppelvlak

Met enige frequentie worden nieuwe releases uitgebracht, met name voor het LVBB bronhouderkoppelvlak (API). Voor de STOP standaard geldt dit momenteel wat minder, aangezien deze bevroren is op v0.98-1-kern (m.n. de schema’s en validatieregels). De releases worden middels een uitlevering beschikbaar gesteld, en betreffen de volgende twee onderdelen:

  1. STOP standaard
  2. LVBB bronhouderkoppelvlak (API koppeling t.b.v. de STOP standaard)

Beide onderdelen volgen het zogeheten Semantic Version paradigma. Hoewel ze beiden een eigen versienummering volgen, hebben ze in de huidige fase vooralsnog eenzelfde major/minor versienummering (v0.98). Om mogelijke verwarring in de onderlinge communicatie te voorkomen, is het raadzaam om altijd aan te geven welk onderdeel van de uitlevering men bedoelt, te weten de 'STOP standaard' of het 'LVBB bronhouderkoppelvlak'.