Uitlevering van STOP en het LVBB bronhouderkoppelvlak

Conform het DSO programma met GPvE en afgeleide roadmaps, worden nieuwe releases uitgebracht van zowel de STOP standaard als het LVBB bronhouderkoppelvlak. De releases worden middels een uitlevering beschikbaar gesteld, en betreffen de volgende twee onderdelen:

  1. STOP standaard
  2. LVBB bronhouderkoppelvlak (API koppeling t.b.v. de STOP standaard)

Beide onderdelen volgen het zogeheten Semantic Version. Hoewel ze beiden een eigen versienummering volgen, zullen ze ogenschijnlijk gelijk oplopen. Om mogelijke verwarring in de onderlinge communicatie te voorkomen, is het raadzaam om altijd aan te geven welk onderdeel van de uitlevering men bedoelt, te weten de 'STOP standaard' of het 'LVBB bronhouderkoppelvlak'.