Onderdelen en documentatie van het LVBB bronhouderkoppelvlak

Een uitlevering van het LVBB bronhouderkoppelvlak behelst het beschikbaar stellen van documentatie en de technische implementatie: schema's (transport en API), schematrons en voorbeeldbestanden.

Huidige versie

De huidige versie van het LVBB bronhouderkoppelvlak is beschikbaar via:

Oudere versies

Indien wenselijk kunnen voorgaande versies van het LVBB bronhouderkoppelvlak bekeken worden via het Gitlab platform. Let wel: de bijbehorende documentatie staat in losse HTML bestanden en kan niet direct vanaf het Gitlab platform bekeken worden. Om deze te bekijken dient dit eerst overgehaald te worden naar een eigen omgeving; van daaruit kan deze dan met een browser bekeken worden (start via 'index.html').

Oudere versies van het LVBB bronhouderkoppelvlak:

  • Documentatie en Technische implementatie:  klik hier.