Onderdelen en documentatie van het LVBB bronhouderkoppelvlak

Een uitlevering van het LVBB bronhouderkoppelvlak behelst het beschikbaar stellen van documentatie en de technische implementatie: schema's (transport en API), schematrons en voorbeeldbestanden.

Huidige versie op de ETO omgeving (v1.0.3)

De huidige versie van het LVBB bronhouderkoppelvlak is beschikbaar via:

Voorinzage toekomstige versie op de ETO omgeving (v1.0.4)

De ontwikkeling van de STOP standaard loopt altijd voor op de feitelijke implementatie bij het LVBB bronhouderkoppelvlak. Wel kan men alvast inzicht krijgen in de (door)ontwikkeling bij het LVBB bronhouderkoppelvlak, gebaseerd op de huidige versie van de STOP standaard.

De eerstvolgende versie van het LVBB bronhouderkoppelvlak (gebaseerd op de huidige versie van de STOP standaard) is te bekijken via:

Let wel: dit is dus niet de live versie van het LVBB bronhouderkoppelvlak, maar slechts een voorinzage.