Onderdelen en documentatie van het LVBB bronhouderkoppelvlak

Een uitlevering van het LVBB bronhouderkoppelvlak behelst het beschikbaar stellen van documentatie en de technische implementatie: schema's (transport en API), schematrons en voorbeeldbestanden.

Huidige versie LVBB BHKV (v1.1.0)

De huidige versie van het LVBB bronhouderkoppelvlak is beschikbaar via: