Onderdelen en documentatie van de STOP standaard

Een uitlevering van de STOP standaard behelst het beschikbaar stellen van de documentatie van het informatiemodel en de technische implementatie (XML schema's en waardelijsten). De versie van de STOP standaard is al enige tijd bevroren op v0.98.1-kern.

Huidige versie

De huidige versie van de STOP standaard is beschikbaar via:

Doorontwikkeling

Ten behoeve van de doorontwikkeling op de STOP standaard kan wel alvast naar de documentatie hiervan gekeken worden.

Uiteraard is deze documentatie aan verandering onderhevig, maar is hier te bekijken.

Releases

Zoals aangegeven is de huidige STOP standaard bevroren op v0.98.1-kern. Wel zijn er enkele uitleveringen geweest van de documentatie en voorbeelden. Deze historie is terug te vinden via het Gitlab platform.

Oudere versies

Indien wenselijk kan de documentatie van voorgaande versies van de STOP standaard worden  bekeken.