Onderdelen en documentatie van de STOP standaard

Een uitlevering van de STOP standaard behelst het beschikbaar stellen van de documentatie van het informatiemodel en de technische implementatie (XML schema's en waardelijsten).

Huidige versie STOP (v1.3.0)

De huidige versie van de STOP standaard is beschikbaar via: