STOP-standaard

De Rijksoverheid wil dat de uitwisselingsstandaard voor overheidspublicaties zoals omgevingsdocumenten breder toepasbaar is dan alleen het domein van de Omgevingswet. Dit geldt voor alle officiële publicaties van gemeenten, provincies, waterschappen, maar ook ministeries en andere overheidsorganisaties. Daarnaast is de standaard relevant voor het bedrijfsleven: bijvoorbeeld voor stedenbouwkundige bureaus en milieubureaus die in opdracht van overheden Omgevingsplannen en -visies ontwikkelen of onderzoek doen.

Een generieke standaard voor overheidspublicaties

Daartoe is een generieke standaard ontwikkeld die voor alle officiële overheidspublicaties gaat gelden: de Standaard voor OverheidsPublicaties (STOP). Vervolgens zijn hierop verbijzonderingen te maken die nodig zijn voor specifieke toepassingen: de Toepassingsprofielen voor OmgevingsDocumenten (TPOD).

Informatie omtrent de TPOD is terug te vinden bij Geonovum.

Uitlevering van STOP (en het LVBB bronhouderkoppelvlak)

Met enige regelmaat (maar niet te vaak), wordt een nieuwe release uitgebracht. Een dergelijke release, ook wel uitlevering genoemd. Dit betreft feitelijk de uitlevering van twee onderdelen:

  1. STOP (de standaard zelf)
  2. het LVBB bronhouderkoppelvlak (API koppeling o.b.v. de STOP standaard).

Beide onderdelen volgen hun eigen versie-nummering, echter hebben ze in de huidige fase vooralsnog eenzelfde major/minor (v0.98) versie-nummering (let hier goed op in de onderlinge communicatie en geef ook aan om welk onderdeel het gaat). De STOP standaard zelf is dusdanig generiek van opzet dat deze niet snel zal wijzigen; hoogstens wat in de begeleidende documentatie, maar niet de standaard zelf.

De specificaties van de STOP standaard

Een uitlevering van de STOP standaard behelst het beschikbaar stellen van de documentatie van het informatiemodel en de technische implementatie (w.o. XML schema's en waardelijsten). De versie van de STOP standaard is al enige tijd bevroren op v0.98.1-kern.

Klik hier voor de meest recente versie van STOP.

Klik hier voor de doorontwikkeling van STOP.

De specificaties van het LVBB bronhouderkoppelvlak

Een uitlevering van het LVBB bronhouderkoppelvlak behelst het beschikbaar stellen van documentatie, schema's (transport en API), schematrons en voorbeeldbestanden.

Klik hier voor de meest recente versie van het LVBB bronhouderkoppelvlak

Oudere versies van het LVBB bronhouderkoppelvlak

Indien nodig kunnen oudere versies van het LVBB bronhouderkoppelvlak bekeken worden via het Gitlab platform. Dit betreft dan documentatie, schema's, schematrons en voorbeeldbestanden. De bijbehorende documentatie staat wel .HTML vorm, en kan niet direct vanaf het Gitlab platform bekeken worden. Om deze te bekijken dient dit eerst overgehaald worden naar een eigen omgeving en kan het van daaruit eenvoudig met een browser bekeken worden (start via 'index.html').

Klik hier voor de oudere versies van het LVBB bronhouderkoppelvlak.