Overheidsbrede Webmetadata Standaard

De overheid produceert dagelijks ontzettend veel informatie. Deze overheidsinformatie verschilt sterk in vorm, inhoud, publiek, onderwerp, herkomst en actualiteit. Om te zorgen dat al die overheidsinformatie vindbaar is en in samenhang met andere informatie gepresenteerd kan worden, is het nodig om deze informatie te ordenen. De afspraken die de overheid hierover heeft gemaakt zijn vastgelegd in de Overheidsbrede Web Metadata Standaard: OWMS. KOOP beheert in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken deze webmetadata-standaard en de website waarop deze gepubliceerd worden.

Metadata

De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) beschrijft de metadata waarmee informatie van de Nederlandse overheid op een uniforme manier beschreven kan worden. Dit maakt het mogelijk om deze informatie in samenhang te ontsluiten, te presenteren en te vinden, en bijvoorbeeld te gebruiken in linked-data toepassingen.

Afspraken

De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) is de metadatastandaard voor informatie van de Nederlandse overheid op internet. De standaard is gebaseerd op de internationale metadatastandaard van het Dublin Core Metadata Initiative (DCMI).

OWMS bestaat uit afspraken over semantiek en syntax van:

  •     eigenschappen die overheidsinformatie beschrijven
  •     lijsten van waarden die deze eigenschappen kunnen hebben
  •     syntax van waarden die deze eigenschappen kunnen hebben

Beheer

OWMS is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), als essentieel onderdeel in verschillende bouwstenen van het Het Nationaal Uitvoeringsprogamma dienstverlening en e-overheid (NUP). Om burgers en bedrijven goed te kunnen informeren, is het nodig een structuur te ontwikkelen die de informatie van de overheid op een eenduidige manier ontsluit en uitwisselbaar maakt voor burgers en bedrijven.

Het team Contentstandaarden van KOOP heeft een standaard ontwikkeld en beheert deze.