Juriconnect

Vanuit vele publicaties wordt verwezen naar wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld vanuit jurisprudentie, maar ook vanuit beleidsbesluiten en uitvoerings-content. Om dit op een gestandaardiseerde en consequente manier te doen is er een standaard opgezet. Dit is de Juriconnect standaard voor identificatie van en verwijzing naar wet- en regelgeving. Op de website van het Platform voor informatie-uitwisseling en standaardisatie in het juridische domein is hierover documentatie beschikbaar.

Tabled

Verwijzing naar wetgeving

Als eerste stap is binnen het Platform uitwerking gegeven aan standaardisatie van de verwijzing naar wetgeving, identificatie van een verwijzing naar decentrale regelgeving, en standaard-URI's naar jurisprudentie. Overeengekomen standaarden worden, onder meer via deze website, beschikbaar gemaakt als 'open standaarden'. Dat wil zeggen dat:
 

  • De standaard is goedgekeurd en zal worden gehandhaafd door het Platform, en de lopende ontwikkeling gebeurt op basis van een open besluitvormingsprocedure die toegankelijk is voor alle belanghebbende partijen (consensus of meerderheidsbeschikking enz.);
  • De standaard wordt gepubliceerd en over de documentatie van de standaard kan vrijelijk worden beschikt. Het is voor allen mogelijk om de standaard te kopiëren, beschikbaar te stellen en om niet te gebruiken;
  • Er zijn geen beperkingen omtrent het hergebruik van de standaard.