Responsible Disclosure

Bij KOOP is de informatiebeveiliging van onze producten een primair aandachtsveld. Met grote regelmaat worden onze producten en infrastructuur getoetst aan de meest actuele inzichten. Toch kan het voorkomen dat u een zwakke plek signaleert. Wij horen dat graag zo snel mogelijk, voordat u dit aan anderen kenbaar maakt. Wij kunnen dan direct maatregelen nemen.

KOOP volgt voor responsible disclosure meldingen het beleid van de Rijksoverheid.
 
U kunt uw melding doorgeven aan onze servicedesk. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op en starten met het oplossen van het probleem.