Bij KOOP is de informatiebeveiliging van onze producten een primair aandachtsveld. Met grote regelmaat worden onze producten en infrastructuur getoetst aan de meest actuele inzichten. Toch kan het voorkomen dat u een zwakke plek signaleert. Wij horen dat graag zo snel mogelijk, voordat u dit aan anderen kenbaar maakt. Wij kunnen dan direct maatregelen nemen.

KOOP volgt voor responsible disclosure meldingen het beleid van de Rijksoverheid.
 
U kunt uw melding doorgeven aan onze servicedesk. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op en starten met het oplossen van het probleem.