Staatscourant

Een digitale uitgave van de Nederlandse regering waarin algemeen verbindende voorschriften worden gepubliceerd. Ook bekendmakingen van lagere overheden en andere aankondigingen worden hierin gepubliceerd. Sinds 2009 is de digitale versie de authentieke bron.