Factsheet Digitaal overheid.nl

In deze factsheet treft u informatie aan over het proces om volledig over te gaan naar elektronische bekendmaking.