Berichten over uw Buurt

Berichten over uw buurt ontsluit op een eenvoudige manier de formele berichten van de lokale overheden voor burgers, bedrijven en andere geïnteresseerden. Dit zijn de berichten die u voorheen uitsluitend in het huis-aan-huisblad kon vinden, zoals  overzichten van aangevraagde kap- of bouwvergunningen, wijzigingen in bestemmingsplannen en wijzigingen van andere regelgeving. Deze informatie is nu digitaal en 'op maat' beschikbaar. Om de berichten te ontvangen kunt u kiezen uit een e-mail attenderingsservice en de zoekpagina’s, zoeken op de kaart en de app voor mobiele apparaten.

Over uw buurt

E-mail attendering

Berichten over uw buurt is een e-mail attenderingsservice. Abonnees op deze service ontvangen e-mails waarin verwijzingen/links zijn op genomen naar berichten die zijn gepubliceerd door decentrale overheidsorganisaties.

Welke informatie staat er?

De links in 'over uw buurt' verwijzen naar:


Alle Berichten over uw buurt kunnen ook benaderd worden via de zoekpagina’s die te benaderen zijn via eenvoudig zoeken of via uitgebreid zoeken.

Zoek op de kaart

Via Zoek op de kaart kan er op basis van locatie (postcode of gemeentenaam) gezocht worden naar Berichten over uw buurt die gepubliceerd zijn over de betreffende locatie. Op een kaartviewer worden symbolen getoond die verwijzen naar de verschillende berichttypen die via Berichten over uw buurt te benaderen zijn, zoals consumentenzaken of rechtspraak.

Over uw Buurt app

De Berichten over uw buurt zijn ook te benaderen via de Over uw buurt app.