Werkzaamheden centraal beleggen

Beleg de invoer van de CVDR en GVOP bij dezelfde afdeling(en)

DROP heeft vooral invloed op de invoer van besluiten van algemene strekking. Besluiten van algemene strekking worden ook wel eens gemakshalve regelingen genoemd. Er zijn hoofdzakelijk twee typen publicaties: besluiten van algemene strekking en beschikkingen. Besluiten van algemene strekking splitsen we op in twee typen: algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten van algemene strekking. Klik op de download hieronder om te zien hoe verschillende publicatietypen zich verhouden tot elkaar en waar deze gepubliceerd moeten worden.