Uitnodiging Roadshow overheidspublicaties 7 november

Met veel genoegen nodig we u uit voor de Roadshow overheidspublicaties. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 7 november 2023. Tijdens dit online evenement informeren we u over de nieuwste ontwikkelingen vanuit KOOP, de Wet elektronische publicaties en meer.

Deze editie vindt volledig online plaats. Tussen 09.30 en 15.45 uur bieden wij u afzonderlijke sessies aan over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over de nieuwe e-mailservice Berichten over uw Buurt, de ervaringen van andere decentrale overheden met de verplichting tot digitale terinzagelegging én de rol van KOOP in de implementatie van de Omgevingswet. Elke sessie gaat over een specifiek onderwerp. U kunt daardoor op basis van het programma zelf besluiten welke sessie(s) u wilt volgen. De sessies zijn interactief en er is veel ruimte voor vragen.

Programma 7 november 2023
09.30 - 09.40 uur   Plenaire opening
09.45 - 10.30 uur De weg van Decentrale Regelgeving Platform (DRP): een terug- en vooruitblik
10.40 - 11.45 uur Een kijkje in de keuken van KOOP
11.45 - 12.15 uur Woo-index: ontdek wat u nu al kunt bijdragen
12.15 - 13.00 uur Pauze
13.00 - 13.45 uur Publiceren en digitaal ter inzage leggen: hoe doet de gemeente Bronckhorst dat?
14.00 - 14.45 uur Berichten over uw Buurt: we gaan van start!
15.00 - 15.45 uur Renvooi: een grote innovatie in het kader van de Omgevingswet

De Roadshow overheidspublicaties is bedoeld voor juristen, ICT-medewerkers, communicatieadviseurs en medewerkers informatievoorziening die werkzaam zijn bij een gemeente, provincie, waterschap of gemeenschappelijke regeling.

Aanmelden

Via deze link kunt u het volledige programma bekijken en u aanmelden voor één of meerdere sessies. U bent vrij om aan elke sessie deel te nemen die u interessant vindt. Als u de link opent staat er onderaan een korte inhoudsbeschrijving per sessie.

Voor aanvang van de Roadshow overheidspublicaties ontvangt u voor elke sessie waar u zich voor heeft aangemeld een afzonderlijke link.

Verwacht u dat de Roadshow overheidspublicaties interessant is voor uw collega's? Stuur deze uitnodiging dan gerust door.