Uitnodiging Roadshow overheidspublicaties | 23 mei 2023

Met veel genoegen nodigen wij u uit voor de Roadshow overheidspublicaties. Deze vindt plaats op dinsdag 23 mei 2023. Tijdens dit online evenement informeren we u over de nieuwste ontwikkelingen vanuit KOOP en de Wet elektronische publicaties.

Deze editie vindt weer volledig online plaats. Tussen 09.45 en 16.00 uur bieden wij u sessies aan over verschillende onderwerpen. Elke sessie gaat over een specifiek onderwerp. U kunt daardoor op basis van het programma zelf besluiten welke sessie(s) u wilt volgen. De sessies zijn interactief en er is veel ruimte voor vragen.

Programma
09.45 uur Online inloop
09.50 - 10.00 uur Plenaire opening
10.00 - 10.50 uur Veelgestelde vragen digitale terinzagelegging
11.00 - 11.45 uur Publiceren en digitaal ter inzage leggen. Hoe doet de provincie Groningen dat?
11.45 - 12.30 uur Pauze
12.30 - 13.15 uur Lokaleregelgeving.overheid.nl: van invoer tot publicatie
13.25 - 14.00 uur Het GR-register: voldoet uw gemeenschappelijke regeleing aan haar wettelijke taak?
14.20 - 15.00 uur De Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen, LVBB, ontrafeld!
15.10 - 15.55 uur DROP, een terug- en vooruitblik

De Roadshow overheidspublicaties is bedoeld voor juristen, ICT-medewerkers, communicatieadviseurs en medewerkers informatievoorziening die werkzaam zijn bij een gemeente, provincie, waterschap of gemeenschappelijke regeling. 

Aanmelden

Via deze link kunt u zich aanmelden voor één of meerdere sessies. U bent vrij om aan elke sessie deel te nemen die u interessant vindt. Als u de link opent staat er onderaan een korte inhoudsbeschrijving per sessie.

Voor aanvang van de Roadshow overheidspublicaties ontvangt u voor elke sessie waar u zich voor heeft aangemeld een afzonderlijke link.

Verwacht u dat de Roadshow overheidspublicaties interessant is voor uw collega's? Stuurt u deze uitnodiging dan gerust door of plaats deze op uw intranet.