Save the date! Roadshow overheidspublicaties | 23 mei 2023

Op 23 mei 2023 organiseert het implementatieteam Officiële Publicaties van KOOP weer een Gebruikersraad. Dit keer onder een nieuwe naam: de Roadshow overheidspublicaties. Tijdens dit online evenement informeren we u over de recentste ontwikkelingen vanuit KOOP en de Wet elektronische publicaties.

De Roadshow overheidspublicaties is bedoeld voor juristen, ICT-medewerkers, communicatieadviseurs en medewerkers informatievoorziening die werkzaam zijn bij een gemeente, provincie, waterschap of gemeenschappelijke regeling.

Deze editie vindt weer volledig online plaats. Tussen 09.30 en 16.00 uur bieden wij u sessies aan over verschillende onderwerpen, zoals de verplichting tot digitale terinzagelegging, ontwikkelingen rondom publiceren met DROP en het publiceren van omgevingsdocumenten via het LVBB (Omgevingswet). Elke sessie gaat over een specifiek onderwerp. U kunt daardoor op basis van het programma zelf besluiten welke sessie(s) u wilt volgen. De sessies zijn interactief en er is veel ruimte voor vragen.

Wij verwachten u begin april de uitnodiging met het programma en de inschrijfmogelijkheid toe te sturen. Voor nu kunt u 23 mei dus alvast in uw agenda reserveren.

Is de Roadshow overheidspublicaties mogelijk ook interessant voor uw collega’s? Stuur dit dan gerust door of plaats deze op uw intranet.