Gebruikersraad 1 november 2022 | terugkijken

Wij willen u hartelijk danken voor de grote belangstelling voor de Gebruikersraad van dinsdag 1 november 2022.

De Gebruikersraad is bedoeld voor medewerkers informatievoorziening, ICT-medewerkers, juristen en communicatieadviseurs die werkzaam zijn bij een gemeente, provincie, waterschap of gemeenschappelijke regeling. Als implementatieteam Officiële Publicaties van KOOP blijven wij het belangrijk vinden om u goed te informeren, juist nu er nog zoveel speelt op het gebied van de Wet elektronische publicaties. Tijdens de Gebruikersraad hebben wij u op de hoogte gebracht  van de laatste ontwikkelingen vanuit KOOP en van de Wet elektronische publicaties.

Deze editie van de Gebruikersraad vond weer volledig digitaal plaats. Anders dan anders boden wij u tussen 10:00 uur en 16:00 uur afzonderlijke sessies aan over verschillende onderwerpen, zoals de digitale terinzagelegging, ervaringen van andere decentrale overheden met de digitale terinzagelegging en een update over de invoering van de e-mailservice 'Berichten over uw Buurt'. Elke sessie ging over een specifiek onderwerp. U kon daardoor op basis van het programma zelf besluiten welke sessie(s) u wilde volgen. 

Sessies terugkijken

Mocht u één of meerdere sessies hebben gemist, of wilt u nogmaals een sessie zien, kunt u deze via de playlist op het YouTube kanaal van KOOP bekijken.

Hieronder vindt u ook de opname per sessie en de gebruikte presentatie per sessie.

Ochtendsessie
Door Marieke Alberts, implementatiemanager van het implementatieteam officiële publicaties.
Opname ochtendsessie

Presentatie sessie 1 opening 

Sessie 1: Digitale terinzagelegging

Door Esther Follens, implementatieadviseur van het implementatieteam officiële publicaties.

Opname sessie 1

Presentatie sessie 1

Sessie 2: Digitale terinzagelegging Provincie Drenthe

Door Lars Blaauw van Provincie Drenthe.

Opname sessie 2

Presentatie sessie 2

Sessie 3: Digitale terinzagelegging VNG

Door John van Dijk, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Opname sessie 3

Presentatie sessie 3

Sessie 4: Abonnementenservice Berichten over uw Buurt

Door Laurens Verhulst en Sander van Leeuwen, projectleider en product owner Berichten over uw Buurt.

Opname sessie 4

Presentatie sessie 4