Gebruikersraad 1 november | meld u aan

Met veel genoegen willen wij u via deze weg van harte uitnodigen voor de Gebruikersraad die zal plaatsvinden op dinsdag 1 november 2022.

De Gebruikersraad is bedoeld voor medewerkers informatievoorziening, ICT-medewerkers, juristen en communicatieadviseurs die werkzaam zijn bij een gemeente, provincie, waterschap of gemeenschappelijke regeling. Als implementatieteam Officiële Publicaties van KOOP vinden wij het belangrijk om u goed te informeren, juist nu er nog zoveel speelt op het gebied van de Wet elektronische publicaties. Tijdens de Gebruikersraad zullen we u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen vanuit KOOP en van de Wet elektronische publicaties.

Deze editie vindt de Gebruikersraad weer volledig digitaal plaats. Anders dan anders bieden wij u tussen 10:00 uur en 16:00 uur afzonderlijke sessies aan over verschillende onderwerpen, zoals de digitale terinzagelegging, ervaringen van andere decentrale overheden met de digitale terinzagelegging en een update over de invoering van de e-mailservice 'Berichten over Uw Buurt'. Elke sessie gaat over een specifiek onderwerp. U kunt daardoor op basis van het programma zelf besluiten welke sessie(s) u wilt volgen. De sessies zijn interactief en er is veel ruimte voor vragen vanuit deelnemers.

Aanmelden

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de sessie(s).  Als u de link opent staat er onderaan een korte inhoudsbeschrijving per sessie.

Belangrijk: Geef per sessie aan of u deze wilt volgen. U bent vrij om aan elke sessie deel te nemen die u interessant vindt. 

Voor aanvang van de Gebruikersraad ontvangt u voor elke sessie waar u zich voor heeft aangemeld een afzonderlijke link.

Verwacht u dat de Gebruikersraad interessant is voor uw collega's? Stuurt u deze uitnodiging gerust door of attendeer uw collega's via het intranet van uw organisatie.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met het implementatieteam Officiële Publicaties.