Leveranciersbijeenkomst 3Pas (online) 29 september 2022

Op 29 september 2022 organiseert KOOP een bijeenkomst voor leveranciers die voor hun klanten gebruik maken van het koppelvlak 3Pas.

De digitale bijeenkomst is op donderdag 29 september 2022 van 14:30 tot 16:00 uur.

Deze bijeenkomst zal in het teken staan van de digitale terinzagelegging en de omgevingsvergunning planafwijking.

Aanmelden kan via Eventbrite. Voor aanvang van de bijeenkomst ontvang u een Teams-link waarmee u kunt inloggen.

Heeft u andere onderwerpen die u wilt bespreken? U kunt deze uiterlijk maandag 26 september a.s. aan ons doorgeven via  communicatie@koop.overheid.nl.