Gebruikersraad 1 november 2022 | Save the date

Het is zo ver!

De datum van de volgende gebruikersraad is bekend: dinsdag 1 november 2022

Deze keer vindt de Gebruikersraad weer volledig online plaats. Tussen 10.00 uur en 16.00 uur bieden wij u afzonderlijke sessies aan over verschillende onderwerpen, zoals de digitale terinzagelegging, ervaringen van andere decentrale overheden met de digitale terinzagelegging en een update over de invoering van de e-mailservice 'Berichten over Uw Buurt'. Elke sessie gaat over een specifiek onderwerp. U kunt daardoor op basis van het programma zelf besluiten welke sessie(s) u wilt volgen. De sessies zijn interactief en er is veel ruimte voor vragen vanuit deelnemers.

Wij verwachten u in de tweede helft van september de uitnodiging met het programma en de inschrijfmogelijkheid toe te sturen.

Reserveer 1 november 2022 dus alvast in uw agenda!

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met het implementatieteam Officiële Publicaties via communicatie@koop.overheid.nl.