Sessies terugkijken Gebruikersraad 2 november 2021

Tijdens de Gebruikersraad op 2 november konden decentrale overheden, in een goed gevuld programma, hun vragen stellen over de Wet elektronische publicaties. Ook werden er verschillende presentaties gegeven over onderwerpen in relatie tot de wijziging van de Bekendmakingswet.

Was u niet in de gelegenheid om de Gebruikersraad bij te wonen of wilt u de sessies nog eens terugzien? Alles sessies van 2 november staan hieronder.

Ochtendsessie | Terug- en vooruitblik namens KOOP, inclusief panel

Middagsessie A | Attenderen, Berichten over uw Buurt 

Middagsessie B | de samenhang tussen de Wet elektronische publicaties, de Omgevingswet en de Wet open overheid