Sessies terugkijken Gebruikersraad 17 mei 2021

Tijdens de Gebruikersraad op 17 mei konden decentrale overheden, in een goed gevuld programma, hun vragen stellen over de Wet elektronische publicaties. Ook werden er verschillende presentaties gegeven over onderwerpen in relatie tot de wijziging van de Bekendmakingswet.

Was u niet in de gelegenheid om de Gebruikersraad bij te wonen of wilt u de sessies nog eens terugzien? Alles sessies van 17 mei staan hieronder.

Ochtendsessie | Terug- en vooruitblik namens KOOP, inclusief panel

Middagsessie A | Regelgeving sjablonen ontwikkelen voor DROP-applicatie  

Middagsessie B | Anonimiseren met behulp van AI

Middagsessie C | Operationele vragen aan de servicedesk van KOOP