Gebruikersraad 3 november 2020, kijk alle sessies hier terug

Was u niet in de gelegenheid om de Gebruikersraad bij te wonen of wilt u de sessies nog eens terugzien? Kijk hier de sessies terug.

Studeren

Op 3 november 2020 vond de 16de editie van de Gebruikersraad plaats. 

Decentrale overheden konden in een goed gevuld programma hun vragen over de Wet elektronische publicaties stellen tijdens deze Gebruikersraad. Ook werden er verschillende presentaties gegeven over onderwerpen in relatie tot de wijziging van de Bekendmakingswet.